Produkty a služby

Technologický servis a kvalita produktů

V CEMEXu nám velmi záleží na špičkové kvalitě nabízených produktů, proto veškeré naše výrobky splňují ty nejpřísnější technologické normy.


CEMEX má k dispozici vlastní laboratoře, kde je neustále kontrolovaná výroba i vstupní materiály, čímž jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitu a shodu vyráběných betonů. Kontrola kvality dodávaných betonů však neprobíhá pouze v síti vlastních laboratoří, ale je zajišťována také formou technologického dozoru na jednotlivých stavbách pomocí laboratorních vozidel.

Společnost CEMEX také úzce spolupracuje s akreditovanými ústavy jako TZÚS, ŘSD ČR, Materiálové inženýrství VUT FAST Brno, ČVUT, Consultest, QUALIFORM, STAVCERT, ITC Zlín, případně jinými. Kontrola řízení jakosti společnosti probíhá dle ISO 9001. Současně se zavádějí do výroby betonu nové poznatky, získané výzkumem stavebních materiálů na mezinárodní úrovni.


Akreditovaná laboratoř CEMEX nabízí akreditované zkoušky betonů, malt, potěrů a kameniva

Navrhujeme receptury betonů, potěrů, malt a speciálních betonů (vláknobetony, samozhutnitelné, těžké i lehké betony). Provádíme průkazní i ověřovací zkoušky. Nabízíme poradenství v oblasti systémů řízení výroby a kvality, školení v oblasti technologie betonu a zkušebnictví.

Testování vlastností betonu

V naší laboratoři jsme plně vybaveni na testování většiny požadovaných vlastností betonu. Máme dostatečné kapacity pro normové uložení betonových vzorků, mrazící zařízení pro stanovení odolnosti betonu vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám, zařízení pro stanovení vodotěsnosti betonu a samozřejmě automatickým hydraulickým lisem pro stanovení základních mechanických vlastností betonových vzorků. Zároveň jsme schopni stanovit nedestruktivně pevnost betonu odrazovým tvrdoměrem.

Čerstvý beton

 • Stanovení konzistence - sednutí Abramsova kužele
 • Stanovení konzistence - rozlitím
 • Stanovení obsahu vzduchu - tlaková metoda
 • Stanovení obsahu vody - odparem
 • Stanovaní teploty ČB
 • Stanovaní objemová hmotnosti ČB
 • Stanovaní konzistence SCC betonů

Ztvrdlý beton

 • Pevnost v tlaku
 • Pevnost v tahu za pohybu
 • Pevnost v prostém tahu na vývrtech Ø 50mm
 • Pevnost v příčném tahu
 • Stanovení objemové hmotnosti
 • Mrazuvzdornost
 • Odolnost proti CHRL
 • Vodotěsnost
 • Nedestruktivní zkouška - Schmidtovo kladivo
 • Tahová pevnost povrchových vrstev

Testování vlastností kameniva

 • Odběr vzorku kameniva
 • Stanovení vlhkosti kameniva
 • Stanovení zrnitosti kameniva
 • Obsah jemných částic kameniva
 • Stanovení objemové hmotnosti kameniva – metoda pyknometrická
 • Stanovení nasákavostí kameniva
 • Stanovení trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
 • Stanovení tvaru zrn – tvarový index
 • Stanovení sypné hmotnosti

Zkoušky na konstrukcích

 • Nedestruktivní stanovení pevnosti betonu tvrdoměrem Schmidt
 • Odběry vývrtů z konstrukcí
 • Měření integrity pilot ultrazvukem


Kontaktujte nás

kontakt

800 11 12 12

info@cemex.cz

Zeptejte se

Vyplňte jednoduchý formulář zde »


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved