Udržitelný rozvoj

Třídění odpadu


Třídění odpadu na provozech 

V současnosti máme na všech našich provozech (betonárnách, štěrkovnách a lomech) zavedeno třídění papíru a plastů. Svoz tříděného odpadu je zabezpečován svozovou firmou, která již na dané betonárně sváží směsný (komunální) odpad. Kromě nového třídění papíru a plastu je velká pozornost věnována i oblasti nebezpečných odpadů.


 

   


Zelená firma

Společnost CEMEX v České republice se zapojila do projektu Zelená firma, který  je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu. Projekt Zelená firma umožňuje našim zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií a rozšířit tak své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrných boxů, které jsou umístěny v našich kancelářích. Projekt naší společnosti také umožňuje ekologickou likvidaci objemného firemního elektroodpadu.

Získané certifikáty v rámci projektu Zelená firma:

Certifikát Zelená Firma pro CEMEX Czech Republic

Certifikát Zelená Firma pro CEMEX Sand


Tisk na recyklovaný papír

Mezi další opatření, které bylo přijato za účelem šetření životního prostředí, je objednávka a tisk dokumentů výhradně na recyklovaný papír.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved