Static Image
O CEMEXu

Uchovávání informací

Zlaté pravidlo: Archivujte klíčové dokumenty předepsanou dobu; pravidelně vyřazujte nepotřebné nebo zastaralé dokumenty.


Co to znamená? Zásady archivace dokumentů společnosti CEMEX stanovují pravidla a lhůty pro archivování různých typů firemních dokumentů. Doby archivace se liší podle země, média a typu obsažených informací. Zásady rovněž určují dokumenty, které by měly být pravidelně skartovány.
Termín „dokumenty“ se vztahuje na všechny typy médií, které obsahují širokou škálu informací. Následující typy dokumentů jsou jen některé z těch, na něž se vztahují archivační lhůty:

  • komunikační a tiskové materiály,
  • smlouvy a jiné právní závazky,
  • inženýrské a technické záležitosti,
  • finanční a účetní údaje,
  • mzdové a další personální údaje,
  • firemní záznamy,
  • environmentální záznamy a další dokumenty,
  • daňová přiznání a korespondence s orgány státní správy.

Proč je to důležité? Naše informace jsou velmi cenným aktivem. Zásady uchovávání informací jsou určeny k ochraně našich informací s tím, že předepisují jednotné postupy pro identifikaci různých typů dokumentů a zacházení s nimi. Stejně důležité je, že si Zásady pro uchovávání informací kladou za cíl zajistit dodržování různých zákonů po celém světě, které vyžadují ochranu některých údajů po stanovenou dobu.

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved