Udržitelný rozvoj

Udržitelná výstavba

CEMEX neustále pracuje na zlepšování vlastností betonu, díky nimž se stal klíčovou součástí udržitelné výstavby: zejména se jedná o jeho trvanlivost, odolnost vůči agresivnímu prostředí, odrazivost světla a schopnost uchovávat energii.CEMEX také neustále pracuje na vývoji inovativních řešení, která zvyšují udržitelnost konstrukcí vyrobených z betonu. Díky tomu mohou naši zákaznicí projektovat udržitelné budovy, které využívají přínosů betonu v široké škále aplikací.

Inženýrský beton

  • Přístavy a mosty: speciální konstrukce z vysokohodnotných betonů v sobě spojují životnost a nízké nároky na údržbu s odolností vůči agresivnímu prostředí.
  • Průmyslové aplikace: beton s vysokou odolností vůči kyselinám je pevný a odolný, vhodný např. pro použití na chladící věže.

Budovy a bydlení

  • Konstrukce: samozhutňující beton zlepšuje pevnost a trvanlivost stavebních konstrukcí a zároveň snižuje spotřebu energie a hlučnost způsobenou vibracemi betonu.
  • Plášť: lehký konstrukční beton nebo izolační bednění (ICF) nabízejí izolační řešení pro zlepšení energetické účinnosti budov.
  • Navrhování budov: schopnost betonu uchovávat energii - jeho hmota minimalizuje kolísání teploty v budově v průběhu dne, což snižuje potřebu dodatečného vytápění a chlazení.

Vodní hospodářství a nakládání s odpadními vodami

  • Propustná dlažba: propustný beton umožňuje průsak dešťové vody a redukci zaplavení a zároveň pomáhá snižovat akumulaci tepla.
  • Vodní kanály: betonové vodní kanály se používají v zemědělství pro snížení ztrát vody vedené přes pole. Lokálně vyrobený beton představuje cenově dostupné řešení.
  • Pitná voda a kanalizace: vysokohodnotný beton se používá pro výrobu trubek, které jsou cenově dostupné, mají dlouhou životnost, vysokou pevnost a jsou odolné vůči abrazivnímu působení vody.
  • Čistírny odpadních vod: speciální cementy a betony se špičkovou technologií zaručují chemickou odolnost a snižují nároky na údržbu.

Silnice a vozovky

  • Vozovky: Betonové silnice jsou odolné a potřebují minimální údržbu. Vyžadují menší množství energie na pouliční osvětlení, udržují městské oblasti chladnější a snižují ve městech efekt tepelného ostrova.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved