Static Image
Udržitelný rozvoj
Udržitelený rozvoj je u společnosti CEMEX zakotven v obchodní strategii a v naší každodenní činnosti. Cílem CEMEXu je uržovat
vedoucí postavení v oblasti udržitelné výstavby vývojem stavebních výrobků a řešení s významnými pozitivními vlastnostmi, které
přispívají k udržitelnému rozvoji a k transformaci ve stavebnictví.

Poskytujeme inovativní stavební materiály a řešení, které uspokojí společenskou poptávku po omezených zdrojích a zároveň usiluje
o minimalizaci našeho vlivu na životní prostředí a vytváří hodnotu pro naše akcionáře.

Naplňovat principy společenské odpovědnosti nám pomáhá náš partner Business Leaders Forum

Udržitelná výstavba

CEMEX neustále pracuje na zlepšování vlastností betonu, díky nimž se tento materiál stal klíčovou součástí udržitelné výstavby. V rámci našich cílů v oblasti udržitelného rozvoje se CEMEX stále více zabývá vývojem recyklovaných a druhotných materiálů, kterými je doplňován stávající sortiment.

Životní prostředí
a biodiverzita

CEMEX si uvědomuje vlastní hodnotu přírody a význam zachování biologické rozmanitosti, ekosystémů a ekosystémových služeb pro umožnění trvale udržitelného rozvoje společnosti. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity.

Bezpečnost a ochrana zdraví

CEMEX je odhodlán být světovým lídrem ve všech aspektech svých činností, včetně ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Cílem společnosti CEMEX je nulová úrazovost a nebezpečné pracovní postupy nejsou akceptovány.

Nadační fond CEMEX - Budujeme budoucnost

CEMEX nabízí pomocnou ruku těm,
kdo ji potřebují. Posláním podporo- vaných projektů je rozvíjet vzdělávání, výzkum a vývoj, chránit životní prostředí
a její biodiverzitu, rozvíjet bydlení
a infrastrukturu a podporovat kulturní
a sportovní aktivity.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved