Média

Unikátní projekt: Moderní vězení ve Francii


V roce 2010 způsobily silné deště záplavu 30 let starého nápravného zařízení ve městě Draguignan. „Škody byly tak rozsáhlé, že zařízení muselo být evakuováno. Umíte si něco takého představit uprostřed přírodní katastrofy?“ řekl Christophe Barbato, ředitel divize transportního betonu společnosti CEMEX pro department Var Alpes-Maritimes v jihovýchodní Francii.
Protože je Draguignan sídlem vrchního soudu, město potřebovalo rychle postavit nové zařízení. Nová budova, navržená podle moderních standardů, se staví na jiném místě, aby lépe odolala podmínkám místního prostředí. „Pro tento nový komplex CEMEX dodal celkem 24.000 m3 transportního betonu,“ řekl Barbato. „Jsme rádi, že můžeme městu po této mimořádné události pomoci.“
Ve finálním návrhu, který město vybralo, byla zohledněna estetická hlediska spolu s nezbytným zabezpečením a utajením tohoto nového zařízení o výměře 29.000 m2. Projektová firma prostřednictvím svých internetových stránek vysvětila, že „puristický projekt a puristická fasáda nám pomáhají lépe pochopit tento složitý projekt, kterým se prolíná funkčnost, pro niž byl každý prostor upraven podle svého specifického účelu.“ Architekti hledali projekt využívající surových materiálů, jednotné barvy a vnějších ploch s pečlivou povrchovou úpravou, proto CEMEX navrhl speciální technická řešení.
CEMEX je hrdý na svůj přístup k materiálovým požadavkům: zvolíme nebo dokonce vyvineme vhodný materiál tak, aby vyhověl potřebám daného projektu. Tato hlediska byla v případě projektu Draguignan obzvláště důležitá. Podle Barbata „měl zákazník mnoho kvalitativních požadavků, které se našim týmům podařilo splnit.“
Stavba nové věznice probíhá na čtyřhektarovém poli, které bylo vybráno kvůli své vyšší nadmořské výšce pro snížení rizika opakování podobné záplavy. Objevily se však zcela jiné potíže: terén je po celém obvodu stavby velmi proměnlivý. Aby týmy společnosti CEMEX přizpůsobily obvodovou zeď změnám v terénu, náklon zdi se po celé její délce mění. Proto bylo nutné na různých místech lití upravit plasticitu pohledového betonu.
Pro ubikace použil CEMEX řešení, které umožňuje zakomponovat izolaci přímo do betonových stěn jako středovou vrstvu. Na vzorované stěny dodal speciální směs betonů a současně zajistil velmi vysoký výkon tepelné izolace u vnějších zdí budov. Aby technické týmy společnosti CEMEX vyřešily specifická omezení těchto betonů a zajistily optimální kvalitu obkladů fasády, provedly na místě mnoho předběžných testů.
Zeď po obvodě komplexu je jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků tohoto projektu. CEMEX poskytl řešení i pro tyto 6,5 metru silné zdi a zaoblený hřeben navržený tak, aby neumožňoval úchop a následné přelezení.
Kvůli všem těmto funkcím bylo nutné věnovat zvláštní pozornost materiálu a velmi efektivní logistice při lití. Díky svým schopnostem dokázal CEMEX splnit specifická očekávání tohoto neobvyklého projektu a dokázal, že je klíčovým přispívatelem v rozvoji regionu.

CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost.

Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com.
Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved