Média

V Sonorské poušti CEMEX pomáhá odborníkům na ochranu přírody


CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost.

Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com.
Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.

V Sonorské poušti se CEMEX angažuje v pomoci odborníkům dozvědět se více o málo probádaném orlu skalním. Projekt společností Pronatura Noroeste a CEMEX přináší poznatky, které jsou zásadní pro záchranu mexického národního ptáka. Navíc pomohl odhalit pět nových lokalit jeho výskytu v blízkosti štěrkovny společnosti CEMEX v Sonorské poušti.
„Strach spolu s adrenalinovým spěchem. Protože pokud uděláte chybu, orel skalní vás může zmrzačit.“
Takto svou zkušenost s nasazením vysílačky orlu skalnímu popisuje Javier Cruz, terénní technik z organizace Pronatura Noroeste. Stalo se tak v odlehlé, biologicky rozmanité Sonorské poušti na severozápadě Mexika, kde se nachází štěrkovna společnosti CEMEX Cerrito Blanco. Tento úspěch byl mimořádně cenný, protože práce trvaly několik let.
V roce 2007 CEMEX uzavřel s organizací BirdLife International celosvětové spojenectví, v rámci něhož spolupracuje s místními partnery na projektech ochrany přírody v oblastech, kde působí. V roce 2012 například proběhla společná práce odborníků z Pronatura Noroeste a společnosti CEMEX na terénních průzkumech ve štěrkovně Cerrito Blanco společnosti CEMEX v severozápadním Mexiku, kde zjišťovali přítomnost ptáků, savců, rostlin, plazů a obojživelníků a možný dopad lidské činnosti na tuto oblast. Tento Akční plán biodiverzity (Biodiversity Action Plan) také vedl k vytvoření speciálního projektu na zvýšení vědeckých znalostí o orlu skalním, který je mexickým národním ptákem.
Orel skalní je ve španělštině označován jako Aguila Real, neboli orel královský, což odpovídá jeho statutu národního ptáka a čestnému místu na mexické státní vlajce. Dnes je však nutné jej v této zemi chránit. I přesto, že z hlediska globálních průměrů je vývoj jeho populace stabilní, v Mexiku je ohrožen a z většiny svých původních sídlišť již vymizel. Ve snaze pochopit tento trend společnosti Pronatura Noroeste a CEMEX studovali četnost a distribuci populace orla skalního a zorganizovali národní workshop, aby shromáždili dostupné informace. Brzy však začalo být jasné, že o těchto ptácích se na národní i mezinárodní úrovni ví překvapivě málo.
„Je to velmi opatrný pták,“ vysvětlila Francelia Torres, terénní technička z organizace Pronatura Noroeste. „A to do té míry, že místní lidé jej dokonce přehlížejí.“
Jelikož průzkumy odhalily, že nedaleko hlavního provozu štěrkovny hnízdí nejméně dva páry orlů skalních, projekt společností CEMEX a Pronatura Noroeste představoval ideální příležitost, které prostě museli využít. Ve spolupráci s mexickou Národní komisí přírodních chráněných území (CONANP) se tým vydal šplhat po útesech a tábořit v horách, aby našel hnízda a pokusil se mladé ptáky opatřit čipem s vysílačkou, aby mohl shromažďovat data, která by pomohla porozumět plošnému rozsahu a rozptýlení populace těchto ptáků. Během jedné temné noci osvětlené blesky, několik hodin před svítáním, se tento cíl konečně podařilo naplnit.
„Byla to jedinečná zkušenost,“ řekl Cruz. „A nikdy jsme si nemysleli, že tím získáme tolik informací - od denních pohybů, po údaje o tom, kde odpočívají, kam létají a především, kde spí.“
Tato první fáze projektu odhalila neuvěřitelné informace a poskytla reálný náhled na život tohoto majestátného ptáka. Orli pomocí vysílaček vytvořili mapy svého pohybu a nyní pomáhají vytvořit obraz o tom, kam putují po svém narození. Výzkumníci se domnívají, že za vykořeněním orla skalního stojí nadměrné využití původní flóry pro pasení dobytka, což pravděpodobně způsobuje úbytek dostupné kořisti. Tato oblast je pro zachování orla skalního v Mexiku velmi důležitá: v roce 2016 bylo v Sonorské poušti potvrzeno pět dříve neznámých lokalit výskytu.
Jako velký dravec s působivým rozpětím křídel přes dva metry spotřebuje orel skalní velké množství potravy, proto je součástí dalších fází tohoto projektu také obnova jeho sídlišť. Také se plánují terénní práce, které mají pytlákům zabránit orla skalního pronásledovat a dále konstruktivně zapojit místní majitele pozemků do zavedení změn v chovu dobytka, jež by byly přínosem pro celý ekosystém.
Pronatura Noroeste a CEMEX doufají, že se jim podaří obnovit místní chloubu Sonory – populaci orla skalního, jelikož právě probíhající projekt odhaluje další tajemství ohledně ochrany tohoto ptáka.
„Toto spojenectví je velmi cenné, protože sdílíme společnou vizi dosažení environmentálně udržitelného rozvoje,“ řekla Martha Laura Argüelles Corral, poradkyně pro firemní společenskou odpovědnost společnosti CEMEX na závodě Yaqui. „Těšíme se na pokračování naší spolupráce, která přispěje k řešení biologické rozmanitosti v Cerrito Blanco.“


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved