Média

Válcovaný beton jako efektivní technologie pro stavbu vozovek

Vzhledem k neustále rostoucí intenzitě silniční dopravy v ČR se také zvyšují nároky na kvalitu provedení vozovek a na použití vhodného stavebního materiálu. Správná volba konstrukčního řešení vozovky je klíčovým rozhodnutím, nejen pro budoucí uživatele pozemních komunikací, ale také jejich správce.


Přečtěte si zajímavý článek o válcovaném betonu, který velmi efektivní technologií pro realizaci vozovek a zpevněných ploch.

Článek nelaznete na portálu ESTAV.CZ - odkaz ZDE


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved