Udržitelný rozvoj

Vodní hospodářství

Dostupnost dostatečného množství čisté vody, která je pro život nezbytná, se stává stále naléhavějším celosvětovým problémem. V mnoha částech světa jsou zdroje pitné vody pod tlakem a přístup k vodě již omezují konkurenční priority.

Nedostatek vody povede k různým sociálním a obchodním problémům, které mohou ovlivnit činnost společnosti CEMEX, jako například:

  • vysoké náklady na vodu,
  • omezená dostupnost čisté vody,
  • přísnější regulace přístupu k pozemkům,
  • odběr vody a čištění odpadních vod,
  • konkurenční boj s jinými uživateli včetně místních komunit.

Vývoj komplexního přístupu k vodnímu hospodářství

Voda je pro každodenní činnosti společnosti CEMEX zásadně důležitá a je klíčovou vstupní surovinou výrobního procesu. Navíc je voda primární složkou betonu, kde představuje přibližně 25 % směsi. Také se používá pro chlazení a přípravu cementové kaše, praní kameniva, úklid závodů a čištění vybavení včetně autodomíchávačů.  V našich provozovnách se proto snažíme zvyšovat efektivitu využití vody a míru recyklace a pečlivě regulovat naše emise do vody, jako jsou například uhlovodíky a nerozpuštěné látky.

Některé z našich lomů (resp. štěrkoven) zasahují do vodonosné vrstvy a jsou v kontaktu s hladinou spodní vody. Vhodná rekultivace lomů a štěrkoven však může přispět k zachování a obnovení mokřin a povodí, vytvořit zásobárnu vody a pomoci zmírnit záplavy. Tato interní metodika "vodního hospodářství" byla od roku 2013 celosvětově zaváděna v naší výrobě cementu a poté ve všech našich provozech a zemích, kde CEMEX působí. Naším společným cílem je minimalizovat vodní stopu společnosti a zvyšovat efektivitu využití vody.

Metodika "vodního hospodářství" obsahuje soubor klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a jejich definice, které jsou v souladu s definicemi, které byly aktuálně dohodnuty v rámci Iniciativy pro udržitelnost cementu (Cement Sustainability Initiative, CSI). Dále definuje provozní omezení, čtyři úrovně přesnosti měření vody, pokyny k výkaznictví, informace a doporučení pro kalibraci a údržbu měřidel.

Celosvětově jsme v roce 2013:

  • implementovali vodní protokol CEMEX Water Protocol na většině našich závodů (prioritně v cementárnách),
  • lépe porozuměli naší citlivosti na vodu a nedostatkům v údajích a měřeních,
  • pracovali na snižování nákladů na měření prostřednictvím správných dostupných postupů,
  • pokračovali v práci na zlepšování kvality našich KPI,
  • vytvořili Firemní přístup k vodnímu hospodářství (Corporate Water Approach) společnosti CEMEX.

Globální Politika vodního hospodářství ke stažení zde. 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved