Média

Rozšiřujeme služby: Mobilní výrobní zařízení BREMAT


Rozšiřujeme naše služby a umožňujeme dodávku našich produktů také zákazníkům z regionů, kde má CEMEX slabší pokrytí provozovnami. Z tohoto důvodu jsme pořídili 2 kusy unikátního mobilního zařízení s výrobní linkou BREMAT S3.20Quatro, která jsou určena pro výrobu a čerpání tekutých směsí od konzistence F5. Tento model umožňuje výrobu čtyř našich speciálních produktů, konkrétně se jedná o ANHYLEVEL, CEMLEVEL, POROFLOW a READYMALT.

Bremat je výrobek stejnojmenné holandské firmy, která se výrobou technologie pro čerpání betonů zabývá od roku 1963. Hodinová kapacita stroje je 6m3/hod, kapacita výroby na jedno naplnění je cca 12m3. Výrobu z BREMATu je možno kombinovat s produkty dodanými z betonáren dopravenými na stavbu mixy. Velkým přínosem je také bezodpadové hospodářství, protože BREMAT je schopen dodávek naprosto přesného množství bez nutnosti vracení přebytku k recyklaci.

Jako základny a plnící centra byly vybrány naše betonárny v Benešově a Brně. Z brněnské základny tak budeme schopni dodávat materiál i na slovenský trh, konkrétně do Bratislavy a okolí. Slavnostní předání nového zařízení proběhlo v Holandsku přímo ve výrobním závodě BREMATu v městě S'Hertogenbosch. Pevně věříme, že nově nabízená služba osloví široké spektrum našich odběratelů. 


CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost.

Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com.
Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved