Média

Vyjádření společnosti CEMEX k tragédii a bolestné ztrátě

Smrtelná nehoda ve společnosti ecorec v Prachovicích


PRAHA, 18. ČERVNA 2015 – Společnost CEMEX se vyjádřila k politováníhodné tragédii, ke které dnes došlo v dceřinné společnosti ecorec Česko v Prachovicích na Chrudimsku. Při tragédii přišel o život zaměstnanec externího dodavatele, který pro ecorec servisuje výrobní zaříření. Okolnosti tragické události vyšetřuje policie.

K tragédii došlo ve čtvrtek 18. června v prachovické provozovně společnosti ecorec při nesprávné manipulaci se strojním zařízením. Podle předběžného vyšetřování bylo příčinou tragédie selhání lidského faktoru. Na místo byla přivolána záchranná služba a Policie České republiky. Ani při rychlosti, s jakou lékařská pomoc na místo nehody dorazila, nebylo už bohužel možné zraněnému pomoci. Společnost CEMEX ve svém prohlášení vyjadřuje hlubokou lítost a soustrast pozůstalým zemřelého a přislíbila jim psychickou i materiální pomoc. Pro zajištění bezpečnosti byla provozovna prozatímně uvedena do stavu mimo provoz. Byla ustavena vyšetřovací komise, jejímž úkolem je zjistit příčiny, za jakých k nesprávné manipulaci se strojním zařízením došlo, a přijmout všechna opatření, aby se podobná událost už nemohla opakovat. Společnost CEMEX spolupracuje při vyšetřování s policií a ujišťuje, že vždy jednala a jedná v souladu s platnými zákony a nařízeními.  

Prevence nehod a zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců i našich dodavatelů jsou pro společnost CEMEX nejvyšší prioritou. „Je mi nesmírně líto, že došlo k vážnému zranění a ztrátě lidského života. Chtěl bych jménem celé společnosti rodině a blízkým vyjádřit soustrast a nabídnout podporu a pomoc v jejich žalu a bolesti. Při vyšetřování nehody samozřejmě poskytneme vyšetřujícím orgánům maximální součinnost a spolupráci,“ říká Peter Dajko, generální ředitel společnosti CEMEX a dodává: „Budeme detailně analyzovat výsledky vyšetřování a podnikneme nezbytné kroky, abychom zabránili podobným situacím v budoucnu. Až budeme znát podrobné informace o příčinách nehody, předáme je veřejnosti. V tuto chvíli čekáme na vyjádření státních orgánů.“    

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a ohlásit rizika, která by je nebo druhé mohla ohrozit. Zaměstnanci a dodavatelé jsou povinni přerušit jakoukoli činnost, kterou považují za nebezpečnou. Každý zaměstnanec musí dodržovat bezpečnostní pravidla a postupy a musí ohlásit jakékoli rozhodnutí nebo aktivitu, která by mohla představovat riziko pro bezpečnost provozu a potenciálně ohrožovat zdraví a životy lidí.  

###  

O společnosti ecorec Česko

Společnost ecorec Česko patří do skupiny CEMEX a zabývá se přípravou  alternativních paliv z tříděného odpadu pro prachovickou cementárnu.. Mezi nejčastěji používané typy odpadových materiálů patří průmyslový odpad, především o směsné obaly, textil, nerecyklovatelné plasty či dřevo. Ecorec za rok zpracuje až 70 000 tun odpadů. Vyrobené palivo se shromažďuje v zásobnících o obsahu 900 m3, odkud putuje krytým, tři sta metrů dlouhým dopravníkem přímo do cementárenské pece. Po zpracování vznikne vysoce kvalitní pevné palivo, které nahrazuje tradiční palivo ve výrobě cementu. Tento postup patří mezi jednu z nejekologičtějších metod zužitkování odpadů.  V cementářské peci dosahuje teplota až 2000 stupňů Celsia, díky tomu se vše dokonale rozloží na základní prvky, nevyprodukuje se žádný další odpad a škodliviny neunikají do ovzduší. Kromě snižování emisí CO2 má spoluspalování další pozitivní ekologický dopad – odpady nemusí být uloženy na skládce. Společnost ecorec Česko zaměstnává 25 zaměstnanců.      

O CEMEXu

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se společností  Holcim provozuje CEMEX v Česku 74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX v České republice zaměstnává více než 900 zaměstnanců a je držitelem ocenění ve studii o nejlepšího zaměstnavatele - Best Employers Česká republika 2014. CEMEX je držitelem certifikátů OHSAS 18001, EMS 14001 a ISO 9001, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.cz a www.cemex.com      

Kontakt pro interview: Peter Dajko, Country Director – CEMEX Czech Republic, Tel.: 724 792 411, petr.dajko@cemex.com  

Kontakt pro média: Kristýna Kuncová, Communication Specialist Senior – CEMEX Czech Republic, Tel.: 776 376 548, kristyna.kuncova@cemex.com      


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved