Média

Výroční zpráva za rok 2017

CEMEX vytváří nové hodnoty pomoci digitální transformace.


Praha, 12. dubna 2018. Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. vydala Integrovanou výroční zprávu s názvem „Lídrem digitální transformace stavebního průmyslu“. Je to druhá souhrnná výroční zpráva společnosti CEMEX a jako taková poskytuje podrobné informace o způsobu, jakým společnost vytváří přidané hodnoty ve čtyřech pilířích: Lidé, Zákazníci, Trhy a Udržitelnost.

„Naše výroční zpráva za rok 2017 ještě více zdůrazňuje náš závazek zahájit digitální revoluci v našem oboru a vytvářet přidané hodnoty pro všechny naše partnery“, říká Fernando A. Gonzalez, generální ředitel CEMEXu a dodává, že „v roce 2017 jsme se soustředili na poskytnutí našim zákazníkům nejlepší možnou zkušenost a na začlenění udržitelnosti do všech aspektů našeho podnikání a tím podpořit naši vedoucí roli v oboru.“

Celý text výroční zprávy najdete ZDE

 

###

O společnosti CEMEX

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost CEMEX působí v České republice od roku 2005. Provozuje v Česku 74 betonáren, 10 štěrkoven, 5 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX v České republice zaměstnává téměř 1300 zaměstnanců. CEMEX je držitelem certifikátů, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. Všechny betonárny CEMEX mají certifikáty ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Cementárna, cementová mlýnice mají certifikaci ISO – 9001:2008, 14001:2004 a 18001:2007. Všechny lomy a štěrkovny v ČR mají certifikaci ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.

CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. CEMEX intenzivně spolupracuje s členy BirdLife International především v České republice, Španělsku, Velké Británii, Francii, USA, Malajsii, Mexiku a Dominikánské republice.

Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.cz a www.cemex.com

Kontakt pro média:
Vesselin Barliev, Public Affairs and Communication Manager – CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Tel.: +602 174 646, vesselin.barliev@cemex.com


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved