Společnost CEMEX oznamuje výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2010


Praha, 4. února 2011 -Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila, že oproti srovnatelným obdobím roku 2009 její konsolidované čisté tržby vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 o 1 % na 3,5 miliardy USD a za celý rok klesly o 3 % na 14,1 miliardy USD. Provozní EBITDA ve čtvrtém čtvrtletí 2010 vzrostl o 2 % na 482 milionů USD a za celý rok klesl o 13 % na 2,3 miliardy USD.

Nejdůležitější konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2010

  • Nárůst konsolidovaných čistých tržeb ve čtvrtém čtvrtletí 2010 byl dán vyšším celkovým příspěvkem s nižšími tržbami ve Spojených státech a Evropě, které kompenzoval růst na jiných geografických trzích, zejména u našich závodů v Mexiku.
  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů byl sektor infrastruktury a bytové výstavby.
  • Volné hotovostní prostředky po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhly v tomto čtvrtletí 248 mil. USD, což je o 38 % méně než ve stejném období roku 2009, kdy byla jeho hodnota 401 mil. USD. Za celý rok 2010 volné hotovostní prostředky po odečtení investičních výdajů na údržbu klesly o 58 % na 512 mil. USD.
  • Provozní příjem ve čtvrtém kvartálu 2010 vzrostl o 28 % na 125 milionů USD oproti srovnatelnému období roku 2009 a za celý rok 2010 klesl o 27 % na 856 mil. USD.

Fernando A. Gonzalez, výkonný viceprezident pro plánování a finance (Executive Vice President of Planning and Finance), řekl: „Jsme rádi, že i přes stále náročnou situaci v poptávce po stavebních výrobcích na našich klíčových trzích se společnosti CEMEX ve čtvrtém čtvrtletí podařilo dosáhnout růstu EBITDA. To je pro výsledky důležitý bod obratu. Stále je v centru naší pozornosti správné dimenzování podniku podle potřeby, snižování dluhu a proaktivní řešení potřeb refinancování. Opatření, která jsme přijali v rámci přizpůsobení se situace na trhu, posílila náš podnik a připravila nás na lepší využití potenciálního zotavení některých našich klíčových trhů v roce 2011.“

Konsolidované výsledky společnosti

Čistý zisk z průběžných činností dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 ztráty 581 mil. USD oproti zisku 265 mil. USD ve čtvrtém kvartálu 2009.

Celkový dluh včetně věčných dluhopisů klesl ve čtvrtém kvartálu 2010 o 374 mil. USD. V poklesu se projevily platby předem dle Dohody o financování, pozitivní konverzní efekt během čtvrtletí a také úhrada jiného nezaplaceného dluhu.

Nejdůležitější výsledky ve čtvrtém čtvrtletí na geografických trzích

Čisté tržby našich poboček v Mexiku vzrostly meziročně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 o 25 % na 902 mil. USD ve srovnání se 723 mil. USD ve čtvrtém kvartálu roku 2009. Provozní EBITDA vzrostl meziročně o 14 % na 287 mil. USD.

Pobočky společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve čtvrtém kvartálu 2010 čisté tržby 572 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2009 pokles o 5 %. Provozní EBITDA zaznamenal ztrátu 36 mil. USD.

V Evropě klesly v tomto čtvrtletí čisté tržby o 15 % na 1,1 mld. USD oproti 1,3 mld. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009. Provozní EBITDA klesl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 meziročně o 26 % z 109 mil. USD na 81 mil. USD.

Pobočky společnosti CEMEX v regionu Jižní/Střední Amerika a Karibik vykázaly během čtvrtého čtvrtletí roku 2010 čisté tržby ve výši 366 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2009 představuje nárůst o 7 %. Provozní EBITDA klesl ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 16 % ze 115 mil. USD na 97 mil. USD.

Čisté tržby ve čtvrtém kvartálu v regionu Afrika a Střední Východ dosáhly 264 mil. USD, což je o 1 % více než ve stejném období roku 2009. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí meziročně vzrostl o 40 % na 95 mil. USD.

Pobočky v Asii vykázaly 2 % nárůst čistých tržeb na 125 mil. USD ve srovnání se čtvrtým kvartálem roku 2009 a provozní EBITDA dosáhl 20 mil. USD a to je o 9 % méně než ve stejném období předchozího roku.

EBITDA je definován jako provozní zisk plus odpisy a amortizace. Pohyb volného kapitálu je definován jako EBITDA minus čisté úrokové náklady, kapitálové výdaje na údržbu a rozšiřování, změna v pracovním kapitálu, zaplacené daně a další hotovostní položky (další čisté náklady bez výnosů z odprodeje zastaralých a/nebo hodně opotřebovaných provozních základních prostředků, které již nejsou používány). Čistý dluh je definován jako celkový dluh minus tržní hodnota meziměnových výměn spojených s dluhem, minus hotovost a hotovostní ekvivalenty. Poměr čistý dluh vs. EBITDA se vypočítá tak, že se čistý dluh na konci čtvrtletí vydělí částkou EBITDA za posledních dvanáct měsíců. Všechny výše uvedené položky jsou prezentovány v souladu s účetními pravidly, která jsou obecně akceptovaná v Mexiku. EBITDA a pohyb volného kapitálu (jak jsou tyto pojmy definovány výše) jsou zde prezentovány z toho důvodu, že se CEMEX domnívá, že jsou široce přijímané jako finanční ukazatele schopnosti společnosti CEMEX interně financovat kapitálové náklady a služby nebo vzniklé dluhy. EBITDA a pohyb volného kapitálu nesmějí být považovány za ukazatele amortizace dluhů společnosti CEMEX, za alternativy hotovostního toku, za měřítka likvidity nebo za ukazatele odpovídající jiným, podobně nazvaným měřítkům jiných společností.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved