Společnost CEMEX oznamuje výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2011


Praha 3. února 2012 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX), oznámila, že oproti srovnatelným obdobím roku 2010 její konsolidované čisté tržby vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 o 6 % na přibližně 3,7 miliard USD a za celý rok vzrostly o 8 % na 15,1 miliard USD. Provozní EBITDA ve čtvrtém čtvrtletí 2011 vzrostl o 13 % na 542 milionů USD a za celý rok meziročně vzrostl o 1 % na 2,3 miliardy USD.

Nejdůležitější konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2011

  • Nárůst konsolidovaných čistých tržeb ve čtvrtletí byl dán vyšším objemem a cenami (z hlediska místních měn) zejména našich provozů v regionu Severní Evropa, Jižní, Střední Amerika a Karibik a ve Spojených státech.
  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů byl sektor infrastruktury a bytové výstavby.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí 374 mil. USD, což je o 51 % více než ve stejném období roku 2010, kdy byla jeho hodnota 248 mil. USD.
  • Za celý rok 2011 volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu kleslo o 25 % na 386 mil. USD.
  • Provozní zisk ve čtvrtém kvartálu 2011 vzrostl o 79 % na 224 mil. USD oproti srovnatelnému období roku 2010 a za celý rok 2011 vzrostl o 12 % na 960 mil. USD.

Fernando A. Gonzalez, výkonný viceprezident pro finance a administrativu, řekl: „Jedná se již o páté čtvrtletí v řadě, kdy naše výsledky zaznamenaly prvotřídní růst. Zejména nás těší čtvrtletní výsledky našich provozoven v regionu Severní Evropa, Jižní/Střední Amerika, Karibik a ve Spojených státech. Co se týče našich ročních výsledků, poprvé za čtyři roky jsme zaznamenali růst čistých tržeb a provozního EBITDA.

Nadále se zaměřujeme na náš proces transformace, kde jsme během druhé poloviny roku 2011 dosáhli opakovaného zlepšení ve stabilním EBITDA na cca 150 mil. USD, a očekáváme, že do konce tohoto roku dosáhneme 400 mil. USD. Během roku 2011 jsme prodali aktiva za 225 mil. USD a za dalších 500 mil USD plánujeme prodat během tohoto roku.

Splnili jsme své závazky z prosince 2011 a splnili bychom je i bez kompenzace našich venezuelských aktiv. Nadále jsme si jisti naší schopností splnit veškeré své finanční závazky. S předstihem jsme uhradili všechny závazky dle Dohody o financování až do prosince 2013, vytvořili rezervy pro úhradu našich burzovních certifikátů (Certificados Bursátiles) splatných v tomto roce a aktivně posílili potřebnou likviditu.”

Konsolidované výsledky společnosti

Během čtvrtého kvartálu roku 2011 čistá ztráta dosáhla 146 mil. USD, přičemž ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 byla ztráta 574 mil. USD. Celkový dluh klesl ve čtvrtém kvartálu na 388 mil. USD.

Nejdůležitější výsledky ve čtvrtém čtvrtletí 2011 na geografických trzích

Čisté tržby našich provozoven v Mexiku klesly meziročně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 o 9 % na 818 mil. USD ve srovnání s 902 mil. USD ve čtvrtém kvartálu roku 2010. Provozní EBITDA při stejném srovnání vzrostl o 7 % na 307 mil. USD. Provozovny společnosti

CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve čtvrtém kvartálu 2011 čisté tržby 682 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2010 nárůst o 19 %. Provozní EBITDA zaznamenal ve čtvrtletí ztrátu 20 mil. USD.

V Severní Evropě ve čtvrtém kvartálu 2011 vzrostly čisté tržby o 16 % na 1,1 mld. USD oproti 950 mil. USD ve čtvrtém kvartálu 2010. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí dosáhl 83 mil. USD, což je o 71 % více než ve stejném období loňského roku.

Čisté tržby ve čtvrtém kvartálu v regionu Středozemí dosáhly 385 mil. USD, což je pokles oproti stejnému období roku 2010 o 14 %. Provozní EBITDA oproti srovnatelnému období roku 2010 klesl o 26 % na 94 mil. USD.

Provozovny společnosti CEMEX v regionu Jižní/Střední Amerika a Karibik vykázaly během čtvrtého čtvrtletí roku 2011 čisté tržby ve výši 447 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2010 představuje nárůst o 22 %. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 21 % z 97 mil. USD na 117 mil. USD.

V Asii se naše čisté tržby ve čtvrtém kvartálu meziročně nezměnily a dosáhly 124 mil. USD, zatímco provozní EBITDA klesl oproti stejnému období předchozího roku o 8 % na 18 mil. USD.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved