Společnost CEMEX zveřejňuje finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2011


Praha, 25.7. 2011 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (dále jen „společnost CEMEX“) (burza NYSE: CX) oznámila, že v druhém čtvrtletí roku 2011 zvýšila konsolidovaný čistý objem tržeb o 9 % na hodnotu přibližně 4,1 miliardy dolarů ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Provozní zisk EBITDA se v druhém čtvrtletí roku 2011 ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 snížil o 7 % na hodnotu 615 milionů dolarů.

Hlavní konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za druhé čtvrtletí roku 2011

  • Konsolidovaný čistý objem tržeb vzrostl díky vyšším objemům prodeje, zejména u našich podniků v severní Evropě, Jižní a Střední Americe, Karibiku a Mexiku
  • Značnou část poptávky na většině našich trhů vytvořili zákazníci v odvětví infrastrukturních staveb a bytové výstavby
  • Volný tok hotovosti po odečtení kapitálových výdajů na údržbu dosáhl ve sledovaném čtvrtletí výše 18 milionů dolarů ve srovnání se 187 miliony dolarů dosaženými ve stejném čtvrtletí roku 2010
  • Provozní zisk za druhé čtvrtletí poklesl ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 o 12 % na 258 milionů dolarů

Fernando A. González, výkonný viceprezident pro finance a správu společnosti, prohlásil: „Jedná se o třetí čtvrtletí v řadě, kdy došlo ke zlepšení prodeje našeho hlavního sortimentu. Potěšily nás obchodní výsledky ve sledovaném čtvrtletí dosažené našimi podniky v severní Evropě, Jižní a Střední Americe, v Karibiku a v Mexiku, které pomohly zmírnit nepříznivou situaci ve stavebnictví v USA.

I nadále se zaměřujeme na proces transformace naší společnosti, čímž dosáhneme stabilizovaného zisku EBITDA ve výši 400 milionů dolarů do konce roku 2012.“

Konsolidované finanční výsledky firmy

V průběhu druhého čtvrtletí 2011 vykázal čistý hospodářský výsledek ztrátu ve výši 294 milionů dolarů, což je mírné zlepšení ve srovnání se ztrátou 306 milionů dolarů ve stejném období předchozího roku.

Hlavní výsledky za druhé čtvrtletí 2011 podle trhů v jednotlivých zemích a regionech

Čistý objem tržeb našich podniků v Mexiku v druhém čtvrtletí roku 2011 vzrostl o 5 % na hodnotu 968 milionů dolarů ve srovnání s tržbami ve výši 923 milionů dolarů v druhém čtvrtletí roku 2010. Provozní zisk EBITDA se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížil o 4 % na hodnotu 309 milionů dolarů.

Podniky společnosti CEMEX v USA vykázaly v druhém čtvrtletí roku 2011 čistý objem tržeb ve výši 619 milionů dolarů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 představuje pokles o 9 %. Provozní zisk EBITDA vykázal ve sledovaném období ztrátu ve výši 22 milionů dolarů.

V severní Evropě vzrostl čistý objem tržeb v druhém čtvrtletí roku 2011 o 24 % na hodnotu 1,35 miliardy dolarů ve srovnání s tržbami ve výši 1,10 miliardy dolarů v druhém čtvrtletí roku 2010. Provozní zisk EBITDA dosáhl ve sledovaném čtvrtletí výše 152 milionů dolarů, což je o 52 % lepší výsledek než ve stejném období předchozího roku.

Čistý objem tržeb ve Středozemí dosáhl ve druhém čtvrtletí 477 milionů dolarů, zůstává tak stejný jako ve druhém čtvrtletí roku 2010. Provozní zisk EBITDA ve sledovaném čtvrtletí klesl ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 o 15 % na 125 milionů dolarů.

Podniky společnosti CEMEX v Jižní a Střední Americe a v Karibiku vykázaly v prvním čtvrtletí roku 2011 čistý objem tržeb ve výši 442 milionů dolarů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 představuje nárůst o 23 %. Provozní zisk EBITDA se v druhém čtvrtletí roku 2011 snížil z hodnoty 128 milionů dolarů dosažené v druhém čtvrtletí roku 2010 o 3 % na 125 milionů dolarů.

Podniky v Asii vykázaly ve druhém čtvrtletí roku 2011 ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2010 pokles čistého objemu tržeb o 9 % na hodnotu 129 milionů dolarů; provozní zisk EBITDA ve sledovaném období činil 22 milionů dolarů, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o 45% pokles.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved