Společnost CEMEX oznamuje výsledky za druhé čtvrtletí roku 2012


Praha, 24. 7. 2012 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX), oznámila, že oproti srovnatelnému období roku 2011 generovala ve druhém čtvrtletí roku 2012 konsolidovaný čistý objem tržeb 3,9 mld. USD, což je při porovnání za stejných podmínek (like-to-like basis) u stávajících podniků společnosti CEMEX a po korekci o kolísání měn nárůst o 1 %. Provozní zisk EBITDA ve druhém čtvrtletí roku 2012 vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 11 % na 702 mil. USD. Při porovnání na bázi like-to-like zaznamenal provozní zisk EBITDA ve sledovaném období nárůst o 22 %.

Hlavní konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za druhé čtvrtletí roku 2012

  • Konsolidovaný čistý objem tržeb vzrostl při porovnání na bázi like-to-like díky vyšším cenám v místních měnách ve všech našich regionech.
  • Provozní zisk EBITDA vzrostl během čtvrtletí o 11 % a při porovnání na bázi like-to-like o 22 %.
  • Marže EBITDA vzrostla v meziročním porovnání o 3% body na 18,2 %.
  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů byl sektor infrastruktury a bytové výstavby.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí hodnoty 21 mil. USD oproti negativním 40 mil. USD ve stejném období roku 2011.
  • Provozní zisk ve druhém kvartálu 2012 vzrostl o 43 % na 368 mil. USD.

Fernando A. González, výkonný viceprezident pro finance a administrativu (Executive Vice President of Finance and Administration), řekl: „Jsme velmi potěšeni růstem našeho provozního zisku EBITDA na bázi like-to-like o 22 % a růstem konsolidovaných čistých tržeb o 1 %. Je to nejvyšší EBITDA od třetího kvartálu roku 2009 a již čtvrté čtvrtletí v řadě, kdy jsme zaznamenali meziroční nárůst EBITDA. Naše marže EBITDA vzrostla o 3% body a byla nejvyšší za téměř tři roky. Je odrazem zlepšení cen a objemů v několika našich regionech a také pokračujícího úspěchu našich transformačních snah. Zejména nás těší čtvrtletní výsledky našich provozoven ve Spojených státech a v regionech Jižní a Střední Amerika a Karibik a Asie.
Nadále se zaměřujeme na náš proces transformace a v roce 2012 očekáváme další zlepšení našeho rovnovážného zisku EBITDA, a to o 200 mil. USD, přičemž očekáváme, že do konce tohoto roku dosáhneme 400 mil. USD. Také jsme si nadále jisti naší schopností splnit veškeré své finanční závazky.“

Konsolidované výsledky společnosti

Během druhého kvartálu roku 2012 dosáhla čistá ztráta majority akcií 187 mil. USD, což je zlepšení oproti ztrátě 209 mil. USD ve stejném období předchozího roku. Celkový dluh včetně věčných dluhopisů klesl ve druhém kvartálu o 529 mil. USD.

Hlavní výsledky za druhé čtvrtletí 2012 podle trhů v jednotlivých zemích a regionech

Čistý objem tržeb našich podniků v Mexiku klesl meziročně ve druhém čtvrtletí roku 2012 o 14 % na 833 mil. USD ve srovnání s 968 mil. USD ve druhém kvartálu roku 2011. Provozní zisk EBITDA meziročně klesl o 4 % na 300 mil. USD.

Podniky společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve druhém kvartálu 2012 čistý objem tržeb 795 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2011 nárůst o 15 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl ve sledovaném období na 27 mil. USD, přičemž ve stejném období roku 2011 zaznamenal ztrátu 17 mil. USD.

V Severní Evropě ve druhém kvartálu 2012 klesl čistý objem tržeb o 18 % na 1.100 mil. USD oproti 1.345 mil. USD ve druhém kvartálu 2011. Provozní zisk EBITDA byl ve sledovaném období 122 mil. USD, což je o 19 % méně než ve stejném období loňského roku.

Čistý objem tržeb ve druhém čtvrtletí ve Středozemí dosáhl 384 mil. USD, což je oproti 477 mil. USD ve druhém kvartálu roku 2011 pokles o 20 %. Provozní zisk EBITDA oproti srovnatelnému období roku 2011 klesl o 23 % na 96 mil. USD.

Podniky společnosti CEMEX v Jižní a Střední Americe a Karibiku vykázaly ve druhém čtvrtletí roku 2012 čistý objem tržeb ve výši 529 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2011 představuje nárůst o 20 %. Provozní zisk EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 58 % ze 120 mil. USD na 189 mil. USD.

Podniky v Asii vykázaly ve druhém kvartálu 2012 nárůst čistého objemu tržeb o 10 % na 142 mil. USD ve srovnání s druhým kvartálem roku 2011 a provozní zisk EBITDA dosáhl 30 mil. USD, což je oproti stejnému období předchozího roku nárůst o 35 %.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved