Společnost CEMEX oznamuje výsledky za poslední čtvrtletí a celý rok 2009


Monterrey, Mexiko, 26. ledna 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX) dnes oznámila, že oproti srovnatelným obdobím roku 2008 její konsolidované čisté tržby klesly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 o 17% na 3,4 miliardy USD, zatímco za celý rok zaznamenaly pokles o 28% na 14,5 miliardy USD. Pokud by se do výsledku nezapočítávaly venezuelské pobočky, prodej našich aktiv v Austrálii a na Kanárských ostrovech a měnové fluktuace, čisté tržby by ve čtvrtém čtvrtletí klesly o 20% a za celý rok 2009 o 19%.

EBITDA klesl ve čtvrtém kvartálu roku 2009 o 37% na 474 milionů USD a za celý rok 2009 o 35% na 2,7 miliard USD. Při porovnání EBITDA na bázi „like-to-like“* došlo ve čtvrtém čtvrtletí k poklesu o 39% a za celý rok 2009 o 25%.

Nejdůležitější finanční a provozní výsledky

  • Pokles tržeb ve čtvrtletí byl způsoben zejména nižšími objemy a cenami, zvláště u našich poboček ve Spojených státech a ve Španělsku.
  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů zůstává nadále sektor infrastruktury.
  • Řada předních ukazatelů na několika našich trzích vykazuje známky stabilizace a na některých trzích také nesmělého růstu. Například objem financí vyčleněných na výstavbu dálnic ve Spojených státech ve srovnání s předchozím rokem rostl posledních 8 po sobě jdoucích měsíců roku 2009. Také ceny nemovitostí ve Spojených státech k listopadu 2009 posledních šest měsíců rostly.
  • Provozní příjem při srovnání na bázi like-to-like ve čtvrtém kvartálu klesl o 75% na 98 milionů USD oproti srovnatelnému období roku 2008 a za celý rok 2009 klesl o 38% na 1,2 miliard USD.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí 401 milionů USD, což je o 15% méně než ve stejném období roku 2008, kdy byla jeho hodnota 474 milionů USD. Za celý rok 2009 volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu kleslo o 53% na 1,2 miliard USD.
  • Čistý dluh na konci čtvrtého kvartálu dosahoval 15,1 miliardy USD, což představuje pokles o 2 miliardy během čtvrtletí.

Hector Medina, výkonný viceprezident pro finance a právní otázky (Executive Vice President of Finance and Legal), řekl: „Během čtvrtého čtvrtletí a po celý rok 2009 jsme čelili pokračujícímu zpomalení ekonomiky a náročnému podnikatelskému prostředí. Avšak po našem refinancování dluhu, emisi akciového kapitálu, prodeji našich australských poboček a díky našim globálním snahám o úspory nákladů věříme, že jsme se strategicky modifikovali ve štíhlejší a agilnější společnost a dokážeme se také úspěšně přizpůsobit změnám v ekonomickém prostředí. I nadále zůstaneme zaměřeni na splácení našeho dluhu a obnovení finanční flexibility.“

Konsolidované výsledky společnosti

Čistý zisk z průběžných činností dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 hodnoty 265 milionů USD oproti ztrátě 743 milionů USD ve čtvrtém kvartálu roku 2008, a to díky devizovým ziskům a ziskům z finančních instrumentů, které byly částečně vyrovnány nižším provozním příjmem a vyššími úrokovými výdaji.

Nejdůležitější výsledky ve čtvrtém čtvrtletí na hlavních trzích

Mexické pobočky společnosti CEMEX vykázaly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 čisté tržby 723 milionů USD, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 pokles o 12%. EBITDA klesl o 17% na 251 milionů USD.

Čisté tržby našich poboček ve Spojených státech klesly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 na 602 milionů USD, tedy o 39%. EBITDA ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenal ztrátu 4,5 milionů USD.

Ve Španělsku naše čisté tržby dosáhly 194 milionů USD, což je oproti čtvrtému kvartálu roku 2008 pokles o 21%, zatímco EBITDA klesl o 27% na 44 milionů USD.

Naše pobočky ve Spojeném království zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 10% pokles čistých tržeb, na hodnotu 285 milionů USD. EBITDA ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenal ztrátu 278.000 USD.

Během čtvrtého čtvrtletí roku 2009 klesly čisté tržby v regionu Zbytek Evropy oproti srovnatelnému období předchozího roku o 9% na 843 milionů USD. EBITDA klesl z 82 milionů USD ve stejném období roku 2008 o 20% na 65 milionů USD.

Pobočky společnosti CEMEX v regionu Jižní/Střední Amerika a Karibik vykázaly během čtvrtého čtvrtletí roku 2009 čisté tržby ve výši 322 milionů USD, což oproti stejnému období roku 2008 představuje pokles o 15%. EBITDA v tomto čtvrtletí klesl ze 121 milionů USD v roce 2008 o 8% na 111 milionů USD.

Čisté tržby ve čtvrtém kvartálu v regionu Afrika a Střední Východ dosáhly 261 milionů USD, což je o 6% méně než ve stejném období roku 2008. EBITDA ve čtvrtletí klesl o 6% na 68 milionů USD oproti srovnatelnému období roku 2008.

Pobočky v Asii vykázaly ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2008 nárůst čistých tržeb o 17% na 122 milionů USD, zatímco EBITDA dosáhl hodnoty 22 milionů USD, tedy o 44% vyšší než ve stejném období předchozího roku.

CEMEX je rostoucí globální společností zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost. Další informace naleznete na adrese www.cemex.com.

Tato tisková zpráva obsahuje prognostická prohlášení a informace, které jsou nezbytně spojeny s riziky, nejistotami a předpoklady. Mnoho faktorů může způsobit, že skutečné výsledky, plnění nebo úspěchy společnosti CEMEX se budou zásadně lišit od těch, které jsou výslovně či implicitně uvedeny v této tiskové zprávě, včetně, kromě jiného, změn všeobecně ekonomických, politických, vládních a obchodních podmínek na globální úrovni nebo v zemích, kde CEMEX podniká, změn v úrokových sazbách, změn v míře inflace, změn směnných kursů, změn ve stavebnictví celkově, změn v poptávce po cementu a v cenách cementu, změn v cenách surovin a energie, změn v obchodní strategii a různých jiných faktorů. Pokud se jedno nebo více z těchto rizik či jedna nebo více nejistot naplní, anebo pokud se základní předpoklady ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky zásadně lišit od těch, které jsou zde uvedeny. CEMEX nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci nebo opravy informací obsažených v této tiskové zprávě.

EBITDA je definován jako provozní zisk plus odpisy a amortizace. Pohyb volného kapitálu je definován jako EBITDA minus čisté úrokové náklady, kapitálové výdaje na údržbu a rozšiřování, změna v pracovním kapitálu, zaplacené daně a další hotovostní položky (další čisté náklady bez výnosů z odprodeje zastaralých a/nebo hodně opotřebovaných provozních základních prostředků, které již nejsou používány). Čistý dluh je definován jako celkový dluh minus tržní hodnota meziměnových výměn spojených s dluhem, minus hotovost a hotovostní ekvivalenty. Poměr čistý dluh vs. EBITDA se vypočítá tak, že se čistý dluh na konci čtvrtletí vydělí částkou EBITDA za posledních dvanáct měsíců. EBITDA a pohyb volného kapitálu (jak jsou tyto pojmy definovány výše) jsou zde prezentovány z toho důvodu, že se CEMEX domnívá, že jsou široce přijímané jako finanční ukazatele schopnosti společnosti CEMEX interně financovat kapitálové náklady a služby nebo vzniklé dluhy. EBITDA a pohyb volného kapitálu nesmějí být považovány za ukazatele amortizace dluhů společnosti CEMEX, za alternativy hotovostního toku, za měřítka likvidity nebo za ukazatele odpovídající jiným, podobně nazvaným měřítkům jiných společností.

* srovnání výsledků určitého období aktuálního a předchozího roku, kdy se započítávají pouze činnosti, které byly platné také v předchozím roce. Touto metodou se ignorují výsledky např. z fúzí, akvizic nebo uvedení nového výrobku – pozn. překladatele


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved