Společnost CEMEX oznamuje výsledky za první čtvrtletí roku 2012


Praha, 27. dubna 2012 – Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX), oznámila, že v prvním čtvrtletí roku 2012 zvýšila svůj konsolidovaný čistý objem tržeb o 4 % na hodnotu přibližně 3,5 mld. USD ve srovnání se stejným obdobím roku 2011. Provozní zisk EBITDA v prvním čtvrtletí roku 2012 vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 7 % na 567 mil. USD.

Hlavní konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za první čtvrtletí roku 2012
  • Konsolidovaný čistý objem tržeb vzrostl díky vyšším objemům prodeje, zejména u našich podniků ve Spojených státech a v regionu Jižní a Střední Amerika a Karibik.
  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů byl sektor infrastruktury a bytové výstavby.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí negativní hodnoty 287 mil. USD oproti negativním 250 mil. USD ve stejném období roku 2011.
  • Provozní zisk v prvním kvartálu 2012 vzrostl oproti srovnatelnému období roku 2011 o 34 % na 240 mil. USD.

Fernando A. Gonzalez, výkonný viceprezident pro finance a administrativu, řekl: „Příznivé výsledky ve většině našich regionů nás utvrzují v přesvědčení, že začíná docházet k obratu. Jedná se již o šesté čtvrtletí v řadě, kdy naše výsledky zaznamenaly prvotřídní růst. Oproti stejnému období loňského roku jsme také v tomto čtvrtletí zaznamenali nárůst konsolidovaných objemů cementu. Konsolidované ceny cementu, transportního betonu a kameniva také mezi-čtvrtletně vzrostly, a to jak z hlediska místní měny, tak z pohledu amerického dolaru. V podstatě všechny naše regiony mezi-čtvrtletně vykázaly stabilní růst cen u všech tří produktů, s výjimkou naší divize kamenivo v Asii. Zejména nás těší čtvrtletní výsledky našich provozoven ve Spojených státech a v regionu Jižní a Střední Amerika a Karibik. Během tohoto čtvrtletí jsme také měli nejmenší čistou ztrátu od třetího kvartálu 2009. Nadále se zaměřujeme na proces transformace a v roce 2012 očekáváme další zlepšení EBITDA, a to o 200 mil. USD, přičemž očekáváme, že do konce tohoto roku dosáhneme 400 mil. USD. Také jsme si nadále jisti naší schopností splnit veškeré své finanční závazky.“

Konsolidované výsledky společnosti

Během prvního kvartálu roku 2012 dosáhla čistá ztráta 26 mil. USD, což je zlepšení oproti ztrátě 229 mil. USD v prvním čtvrtletí roku 2011.

Hlavní výsledky za první čtvrtletí 2012 podle trhů v jednotlivých zemích a regionech

Čistý objem tržeb našich podniků v Mexiku klesl meziročně v prvním čtvrtletí roku 2012 o 1 % na 838 mil. USD ve srovnání s 842 mil. USD v prvním kvartálu roku 2010. Provozní zisk EBITDA meziročně vzrostl o 1 % na 297 mil. USD.

Podniky společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly v prvním kvartálu 2012 čistý objem tržeb 684 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2011 nárůst o 35 %. Provozní zisk EBITDA vykázal ve sledovaném období ztrátu 24 mil. USD, což je méně než ztráta 45 mil. USD ve stejném období roku 2011.

V Severní Evropě v prvním kvartálu 2012 klesl čistý objem tržeb o 11 % na 873 mil. USD oproti 984 mil. USD v prvním kvartálu 2011. Provozní zisk EBITDA byl ve sledovaném období 55 mil. USD, což je o 421 % více než ve stejném období loňského roku. Čistý objem tržeb v prvním čtvrtletí ve Středozemí dosáhl 377 mil. USD, což je oproti 436 mil. USD v prvním kvartálu roku 2011 pokles o 14 %. Provozní zisk EBITDA oproti srovnatelnému období roku 2011 klesl o 16 % na 97 mil. USD.

Podniky společnosti CEMEX v Jižní a Střední Americe a Karibiku vykázaly v prvním čtvrtletí roku 2012 čistý objem tržeb ve výši 524 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2011 představuje nárůst o 30 %. Provozní zisk EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 56 % ze 114 mil. USD na 178 mil. USD.

Podniky v Asii vykázaly v prvním kvartálu 2012 nárůst čistého objemu tržeb o 5 % na 128 mil. USD ve srovnání s prvním kvartálem roku 2011 a provozní zisk EBITDA dosáhl 12 mil. USD, což je oproti stejnému období předchozího roku pokles o 43 %.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved