CEMEX oznamuje hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2011


Praha, 27. října 2011 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), oznámila, že její konsolidované čisté tržby vzrostly ve třetím čtvrtletí roku 2011 oproti srovnatelnému období roku 2010 o 5 % na přibližně 3,9 mld. USD. Provozní EBITDA ve třetím čtvrtletí roku 2011 vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1 % na 658 mil. USD.

Nejdůležitější finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za třetí čtvrtletí roku 2011

  • Nárůst konsolidovaných čistých tržeb byl dán vyššími tržbami našich provozoven zejména v regionu Severní Evropa, Jižní/Střední Amerika a Karibik a ve Spojených státech
  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů byl sektor infrastruktury a bytové výstavby
  • Volný tok hotovosti po odečtení kapitálových výdajů na údržbu dosáhl v tomto čtvrtletí 263 mil. USD oproti 250 mil. USD ve stejném období roku 2010
  • Provozní zisk ve třetím čtvrtletí 2011 vzrostl oproti srovnatelnému období roku 2010 o 7 % na 305 mil. USD

Fernando A. Gonzalez, výkonný viceprezident pro finance a administrativu, řekl: „Jedná se již o čtvrté čtvrtletí v řadě, kdy naše výsledky zaznamenaly prvotřídní růst. Také jsme z hlediska místních měn mezi-čtvrtletně zaznamenali stabilní konsolidované ceny. Zejména nás těší kvartální výsledky našich provozoven v regionu Severní Evropa a Jižní/Střední Amerika a Karibik.

Během prvních devíti měsíců letošního roku jsme prodejem aktiv získali 80 mil. USD, přičemž dalších 100 až 200 mil. USD očekáváme během čtvrtého kvartálu. Odhadujeme, že celkové zisky z prodeje aktiv dosáhnou do konce roku 2012 1 mld. USD.

Také jsme si nadále jisti naší schopností splnit veškeré své finanční závazky. S předstihem jsme uhradili všechny naše závazky dle Dohody o financování až do prosince 2013 a aktivně posílili potřebnou likviditu.”

Konsolidované výsledky společnosti

Během třetího čtvrtletí roku 2011 byla čistá ztráta dána zejména značnými negativními změnami na měnových a kapitálových trzích. Z meziročního rozdílu čisté ztráty 732 mil. USD je asi 70 % nehotovostních. Navíc asi 85 % tohoto rozdílu vysvětlují následující dva řádky ve výsledovce:

  • Devizová ztráta, která během čtvrtletí dosáhla 217 mil. USD, byla způsobena zejména znehodnocením eura a mexického pesa vůči americkému dolaru. Většina z těchto ztrát je nehotovostní a týká se primárně vnitrofiremních operací; a
  • Finanční ztráta ve výši 339 mil. USD za čtvrtletí je způsobena primárně operacemi s finančními deriváty na akcie společnosti CEMEX a polovina z ní je opět nehotovostní

Nejdůležitější výsledky ve třetím čtvrtletí 2011 na geografických trzích

Čisté tržby našich provozoven v Mexiku klesly meziročně ve třetím čtvrtletí roku 2011 o 1 % na 856 mil. USD ve srovnání s 868 mil. USD ve třetím kvartálu roku 2010. Provozní EBITDA ve výši 285 mil. USD byl stejný jako ve stejném období předchozího roku.

Provozovny společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve třetím kvartálu 2011 čisté tržby 713 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2010 nárůst o 4 %. Provozní EBITDA zaznamenal ztrátu 10 mil. USD.

V Severní Evropě ve třetím kvartálu 2011 vzrostly čisté tržby o 9 % na 1,30 mld. USD oproti 1,19 mld. USD ve třetím kvartálu 2010. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí byl 170 mil. USD, což je o 13 % více než ve stejném období loňského roku.

Čisté tržby ve třetím kvartálu v regionu Středozemí dosáhly 424 mil. USD, což je pokles oproti 448 mil. USD ve třetím kvartálu roku 2010. Provozní EBITDA oproti srovnatelnému období roku 2010 klesl o 28 % na 104 mil. USD.

Provozovny společnosti CEMEX v regionu Jižní/Střední Amerika a Karibik vykázaly během třetího čtvrtletí roku 2011 čisté tržby ve výši 453 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2010 představuje nárůst o 24 %. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 33 % ze 108 mil. USD na 144 mil. USD.

Provozovny v Asii vykázaly ve třetím kvartálu 2011 5 % nárůst čistých tržeb na 130 mil. USD ve srovnání se třetím kvartálem roku 2010 a provozní EBITDA dosáhl 20 mil. USD, což je o 32 % méně než ve stejném období předchozího roku.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved