Společnost CEMEX oznamuje výsledky za třetí čtvrtletí roku 2012


Praha, 18. 10. 2012 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX), oznámila, že oproti srovnatelnému období roku 2011 generovala ve třetím čtvrtletí roku 2012 konsolidovaný čistý objem tržeb 3,9 mld. USD, což je při porovnání za stejných podmínek (like-to-like basis) u stávajících podniků společnosti CEMEX a po korekci o kolísání měn nárůst o 2 %. Provozní zisk EBITDA ve třetím čtvrtletí roku 2012 vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 9 % na 730 mil. USD. Při porovnání na bázi like-to-like zaznamenal provozní zisk EBITDA ve sledovaném období nárůst o 13 %.

Hlavní konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za třetí čtvrtletí roku 2012

  • Konsolidovaný čistý objem tržeb vzrostl při porovnání na bázi like-to-like díky vyšším cenám v místních měnách ve všech našich regionech.
  • Provozní zisk ve třetím kvartálu 2012 vzrostl o 35 % na 410 mil. USD.
  • Provozní zisk EBITDA vzrostl během čtvrtletí o 9 % a při porovnání na bázi like-to-like o 13 %.
  • Marže EBITDA vzrostla v meziročním porovnání o 1,8 % body na 18,7 %.
  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů byl sektor infrastruktury a bytové výstavby.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí hodnoty 204 mil. USD oproti 102 mil. USD ve stejném období roku 2011.

Fernando A. González, výkonný viceprezident pro finance a administrativu (Executive Vice President of Finance and Administration), řekl: „Jsme velmi potěšeni růstem našeho provozního zisku EBITDA na bázi like-to-like o 13% a růstem konsolidovaných čistých tržeb o 2 %. Je to nejvyšší EBITDA od třetího kvartálu roku 2009 a již páté čtvrtletí v řadě, kdy jsme zaznamenali meziroční nárůst EBITDA.

Zlepšení cen a objemů je odrazem v několika našich regionech a také pokračujícího úspěchu našich transformačních snah, díky kterým jsme dosáhli nejvyšší marže EBITDA za poslední tři roky. Zejména nás těší čtvrtletní výsledky našich provozoven v Mexiku, Spojených státech a v regionech Jižní a Střední Amerika a Karibik a Asie.

Během třetího čtvrtletí se nám úspěšně dokončilo refinancovat naši finanční dohodu ze srpna roku 2009. Začátkem tohoto měsíce jsme také vydali 1,5 mil. USD dolarů v přednostních zajištěných směnkách. Výnosy z těchto směnek budou použity k pokrytí 1 mld. USD záloh splatných v březnu roku 2013 a k pokrytí amortizace ve výši 500 mil. USD splatné v únoru 2014 v rámci nové úvěrové smlouvy. Díky těmto zálohám, nebudeme mít žádné významné závazky až do února roku 2014.

Také během tohoto čtvrtletí jsme podepsali 10-ti letou strategickou dohodu s IBM. Na základě této smlouvy bude IBM zajišťovat finance, účetnictví, a lidské zdroje v rámci služeb back-office, stejně tak i IT infrastrukturu, vývoj aplikací a údržbu. Očekáváme, že tato dohoda přinese společnosti úspory v podobě 1 mld. USD.

Nadále se zaměřujeme na náš proces transformace a v roce 2012 očekáváme další zlepšení našeho rovnovážného zisku EBITDA, a to o 200 mil. USD, přičemž očekáváme, že do konce tohoto roku dosáhneme 400 mil. USD.“

Konsolidované výsledky společnosti

Během třetího kvartálu roku 2012 dosáhla čistá ztráta majority akcií 203 mil. USD, což je zlepšení oproti ztrátě 209 mil. USD ve stejném období předchozího roku. Celkový dluh včetně věčných dluhopisů vzrost ve třetím kvartálu o 14 mil. USD.

Hlavní výsledky za třetí čtvrtletí 2012 podle trhů v jednotlivých zemích a regionech

Čistý objem tržeb našich podniků v Mexiku klesl meziročně ve třetím čtvrtletí roku 2012 o 2 % na 875 mil. USD ve srovnání s 856 mil. USD ve druhém kvartálu roku 2011. Provozní zisk EBITDA meziročně vzrostl o 9 % na 313 mil. USD.

Podniky společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve třetím kvartálu 2012 čistý objem tržeb 826 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2011 nárůst o 12 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl ve sledovaném období na 27 mil. USD, přičemž ve stejném období roku 2011 zaznamenal ztrátu 11 mil. USD.

V Severní Evropě ve třetím kvartálu 2012 klesl čistý objem tržeb o 15 % na 1.105 mil. USD oproti 1.302 mil. USD ve třetím kvartálu 2011. Provozní zisk EBITDA byl ve sledovaném období 143 mil. USD, což je o 18 % méně než ve stejném období loňského roku.

Čistý objem tržeb ve třetím čtvrtletí ve Středozemí dosáhl 342 mil. USD, což je oproti 425 mil. USD ve třetím kvartálu roku 2011 pokles o 19 %. Provozní zisk EBITDA oproti srovnatelnému období roku 2011 klesl o 5 % na 99 mil. USD.

Podniky společnosti CEMEX v Jižní a Střední Americe a Karibiku vykázaly ve třetím čtvrtletí roku 2012 čistý objem tržeb ve výši 520 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2011 představuje nárůst o 15 %. Provozní zisk EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 25 % ze 142 mil. USD na 177 mil. USD.

Podniky v Asii vykázaly ve třetím kvartálu 2012 nárůst čistého objemu tržeb o 2 % na 133 mil. USD ve srovnání s druhým kvartálem roku 2011 a provozní zisk EBITDA dosáhl 28 mil. USD, což je oproti stejnému období předchozího roku nárůst o 46 %.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved