Produkty a služby

Vysokopecní cement síranovzdorný
CEM III/B 32,5 N-LH/SR

Vysokopecní cement síranovzdorný CEM III/B 32,5 N-LH/SR je vyráběn a zkoušen dle ČSN EN 197-1  ČSN EN 196 a ČSN 72 2103. Vysokopecní cement síranovzdorný pevnostní třídy 32,5 obsahující mezi 66-80% hmotnosti vysokopecní strusku. Garantována je minimální pevnost v tlaku 32,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční pevnost 16 MPa po 7 dnech.


Vlastnosti:

 • vysoké konečné pevnosti
 • při procesu tuhnutí nízký vývin hydratačního tepla pod 270 J/g
 • není vhodný pro práce, kde se požaduje rychlý nárůst pevností
  a vysoká odolnost proti mrazu
   

Použití:

 • betonové směsi nižších a vyšších tříd
 • velkoobjemové a velkoplošné betonáže
 • prostý a vyztužený beton
 • zdící cementové malty
 • základové betony
 • hloubkové stavby (čističky, opěrné zdi)
 • průmyslové stavby (nádrže, chladící věže)
 • vhodný v prostředí agresivních vod a prostředí vyšších teplot

Technické parametry


  Norma EN 197-1
Obsah SO3 max. 4 %
Obsah Cl- max. 0,1 %
Objemová stálost max. 10 mm
Počáteční tuhnutí min. 75 minut
Pevnost v tlaku 7 dnů min. 16,0 MPa
Pevnost v tlaku 28 dní min. 32,5 MPa
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved