Produkty a služby

Zkoušení betonu v konstrukci

Zkoušky lze realizovat nejen na vzorcích betonu ze stavby, ale i přímo na realizovaných konstrukcích. Podle způsobu provedení se zkoušky dělí na:

Nedestruktivní zkoušky betonu v konstrukcích

Slouží k zjištění vlastností betonu zabudovaného do stavební konstrukce bez jejího narušení. Jedná se především o zkoušky pevnosti betonu pomocí odrazových tvrdoměrů typu Schmidt. Provádí se především na exponovaných konstrukcích, v případě požadavku na zkrácenou dobu odbednění konstrukce, apod.

Destruktivní zkoušení betonu v konstrukci

Slouží k zjištění vlastností betonu pomocí vývrtů či výřezů odebraných přímo ze stavební konstrukce. Následné zkoušky na těchto tělesech jsou prováděny a vyhodnocovány v laboratořích.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved