Produkty a služby

Zkoušení čerstvého betonu

Parametry čerstvého betonu jsou kontrolovány při výrobě na výrobních závodech a při ukládání do konstrukce v místě stavby. Kontrola je zajišťována osádkami betonáren a mobilními laboratořemi. Ze všech druhů vyráběného betonu jsou pravidelně zhotovována tělesa určená ke zkoušení požadovaných parametrů. Mezi prováděné zkoušky čerstvého betonu patří:


  • stanovení konzistence čerstvého betonu
    Slouží k určení stupně zpracovatelnosti čerstvého betonu. Zkouška je prováděna pomocí metody sednutí kužele (stupeň konzistence S1- S5) a nebo rozlití (stupeň konzistence F1-F6)

  • stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu
  • Slouží k základnímu ověření správného složení směsi zvážením tělesa o definovaném objemu.

  • stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu
  • Slouží k stanovení hodnoty provzdušnění směsi. Zkouší se tzv. tlakovou metodou na čerstvých betonech pro ověření hodnoty předepsaného obsahu provzdušnění (např. v betonech odolných proti zmrazovacím cyklům a chemickým rozmrazovacím látkám).

  • zhotovení a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky zatvrdlého betonu
  • Slouží k provádění destruktivních zkoušek betonů na tělesech přesně definovaných rozměrů - krychle 150x150x150 mm, trámečky 40x40x160 mm, trámce 100x100x400 mm. Zkušební tělesa jsou po odformování uložena do normou předepsaného prostředí.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved